ตั้งค่าการแจ้งข้อมูลสถานะ

ตั้งค่าการแจ้งข้อมูลสถานะ


ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อตั้งค่าให้เครื่องพิมพ์ส่งการแจ้งข้อมูลไปยังคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อกระดาษติด ผงหมึกในตลับหมึกพิมพ์ HP เหลือน้อย ตลับหมึกพิมพ์ที่ใช้ไม่ใช่ของ HP ถาดป้อนกระดาษว่างเปล่า และเกิดข้อความแสดงข้อผิดพลาดบางอย่าง

เลือกเพื่อรับการแจ้งข้อมูลแบบป๊อป-อัป, ไอคอนซิสเต็มเทรย์, บนเดสก์ท็อป หรือแบบผสม การแจ้งข้อมูลแบบป๊อป-อัปและบนเดสก์ท็อปจะปรากฏขึ้นเฉพาะในกรณีที่เครื่องพิมพ์กำลังทำการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ที่คุณตั้งค่าการแจ้งเตือนเอาไว้ การแจ้งเตือนของเดสก์ทอปจะปรากฏให้เห็นชั่วขณะหนึ่ง และจะหายไปโดยอัตโนมัติ

เปลี่ยนการตั้งค่า เกณฑ์ตลับหมึกใกล้หมด ซึ่งจะกำหนดระดับผงหมึกที่จะทำให้เครื่องแจ้งเตือนว่าผงหมึกใกล้หมด ในหน้า การตั้งค่าระบบ

HP Color Laserjet CP2020 note ตั้งค่าการแจ้งข้อมูลสถานะ หมายเหตุ:

คุณต้องคลิกที่ ใช้ การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

HP Color Laserjet CP2020 ตั้งค่าการแจ้งข้อมูลสถานะ