ตั้งค่าการแจ้งข้อมูลด้วยอีเมล์

ตั้งค่าการแจ้งข้อมูลด้วยอีเมล์


ใช้ตัวเลือกนี้เพื่อกำหนดค่าอีเมล์แอดเดรสได้ถึง 2 อีเมล์แอดเดรสเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่าง คุณสามารถระบุเหตุการณ์ที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละอีเมล์แอดเดรสได้ ใช้ข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์อีเมล์ที่จะส่งการแจ้งข้อมูลด้วยอีเมล์ของเครื่องพิมพ์

HP Color Laserjet CP2020 note ตั้งค่าการแจ้งข้อมูลด้วยอีเมล์ หมายเหตุ:

คุณสามารถกำหนดค่าให้ส่งการแจ้งเตือนทางอีเมล์ได้เฉพาะจากเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้การตรวจสอบผู้ใช้ หากเซิร์ฟเวอร์อีเมล์ของคุณต้องการให้คุณล็อกอินด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน คุณจะใช้การแจ้งเตือนอีเมล์ไม่ได้

HP Color Laserjet CP2020 note ตั้งค่าการแจ้งข้อมูลด้วยอีเมล์ หมายเหตุ:

คุณต้องคลิกที่ ใช้ การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

HP Color Laserjet CP2020 ตั้งค่าการแจ้งข้อมูลด้วยอีเมล์