การแจ้งเตือน

การแจ้งเตือน


โฟลเดอร์ การแจ้งเตือน มีลิงค์ไปยังหน้าหลักเหล่านี้:


ตั้งค่าการแจ้งสถานะ ตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อให้ส่งการแจ้งข้อมูลแบบป๊อป-อัปถึงคุณเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่าง เช่น อายุการใช้ตลับหมึกเหลือน้อย

ตั้งค่าการแจ้งข้อมูลด้วยอีเมล์ ตั้งค่าเครื่องพิมพ์เพื่อให้ส่งการแจ้งข้อมูลด้วยอีเมล์ถึงคุณเมื่อเกิดเหตุการณ์บางอย่าง เช่น อายุการใช้ตลับหมึกเหลือน้อย

เนื้อหาส่วนนี้เป็นข้อมูลเกี่ยวกับ

HP Color Laserjet CP2020 การแจ้งเตือน