รหัสผ่าน

รหัสผ่าน


ตั้งรหัสผ่านเพื่อป้องกันการตั้งค่าเครื่อง หลังตั้งรหัสผ่านแล้ว ผู้ใช้จะได้รับพรอมต์ให้ป้อนรหัสผ่านก่อนเข้าสู่หน้า HP ToolboxFX ซึ่งอ่านหรือเขียนข้อมูลจากเครื่อง รหัสผ่านนี้เหมือนกับรหัสผ่านของเว็บเซิร์ฟเวอร์ในตัว

HP Color Laserjet CP2020 รหัสผ่าน