ประเภทกระดาษ

ประเภทกระดาษ


ใช้ตัวเลือกเหล่านี้เพื่อกำหนดโหมดการพิมพ์ที่สอดคล้องกับกระดาษประเภทต่างๆ ในการรีเซ็ตโหมดทั้งหมดเป็นการตั้งค่าเริ่มต้นจากโรงงาน ให้เลือก เรียกคืนโหมด

HP Color Laserjet CP2020 note ประเภทกระดาษ หมายเหตุ:

คุณต้องคลิกที่ ใช้ การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

HP Color Laserjet CP2020 ประเภทกระดาษ