การตั้งค่าระบบ

การตั้งค่าระบบ


ใช้การตั้งค่าระบบเหล่านี้เพื่อกำหนดค่าการพิมพ์เบ็ดเตล็ด การตั้งค่าเหล่านี้ไม่มีอยู่ในแผงควบคุม

HP Color Laserjet CP2020 note การตั้งค่าระบบ หมายเหตุ:

คุณต้องคลิกที่ ใช้ การเปลี่ยนแปลงของคุณจึงจะมีผล

HP Color Laserjet CP2020 การตั้งค่าระบบ