อัปเดตเฟิร์มแวร์

อัปเดตเฟิร์มแวร์


ในการอัปเกรดเฟิร์มแวร์ของเครื่องพิมพ์ ให้ดาวน์โหลดไฟล์อัปเดตเฟิร์มแวร์จาก www.hp.com/go/ljcp2020series_software และบันทึกไฟล์ในเครือข่ายหรือคอมพิวเตอร์ของคุณ ดูที่หมายเหตุการติดตั้งเครื่องสำหรับคำแนะนำในการติดตั้งไฟล์อัปเดตเฟิร์มแวร์ในเครื่อง

HP Color Laserjet CP2020 อัปเดตเฟิร์มแวร์