ข้อกำหนดเกี่ยวกับกระดาษพิเศษหรือวัสดุพิมพ์

ข้อกำหนดเกี่ยวกับกระดาษพิเศษหรือวัสดุพิมพ์


ผลิตภัณฑ์นี้สนับสนุนการพิมพ์บนสื่อพิเศษ ใช้ข้อกำหนดต่อไปนี้เพื่อสร้างงานพิมพ์ที่น่าพอใจ เมื่อใช้กระดาษพิเศษหรือวัสดุพิมพ์ ดูให้แน่ใจว่า ได้ตั้งชนิดและขนาดในไดรเวอร์พิมพ์ของท่านเพื่อให้ได้งานพิมพ์ที่ดีที่สุดแล้ว

HP Color Laserjet CP2020 caution ข้อกำหนดเกี่ยวกับกระดาษพิเศษหรือวัสดุพิมพ์ ข้อควรระวัง:

เครื่องพิมพ์ของ HP LaserJet ใช้ฟิวเซอร์เพื่อยึดอนุภาคของผงหมึกแห้งกับกระดาษในทุกๆ จุดอย่างแม่นยำ กระดาษเลเซอร์ของ HP ได้รับการออกแบบมาให้ทนทานต่อความร้อนในระดับสูง การใช้กระดาษแบบอิงค์เจ็ตที่ไม่ได้ออกแบบมาสำหรับเทคโนโลยีนี้อาจทำให้เครื่องพิมพ์ของท่านชำรุดเสียหายได้


ชนิดวัสดุพิมพ์
ควร
ไม่ควร
ซองจดหมาย

วางจดหมายให้เรียบเสมอกัน

ใช้ซองจดหมายที่รอยต่อของซองยาวไปจนถึงมุมของซองจดหมาย

ใช้แถบกาวที่ลอกออกได้ที่ผ่านการอนุมัติให้ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์

ห้ามใช้ซองจดหมายที่ย่น มีรอยแหว่ง ติดกัน หรือความเสียหายอื่นๆ

ห้ามใช้ซองจดหมายที่มีที่หนีบ แถบสำหรับดึง ช่อง หรือซองที่บุรองและเคลือบ

ห้ามใช้แถบกาวในตัวหรือวัสดุสังเคราะห์อื่น
ฉลาก

ใช้เฉพาะฉลากที่ด้านหลังไม่มีสิ่งใดติดอยู่เท่านั้น

ใช้ฉลากที่วางได้ราบกับพื้น

ใช้ฉลากทั้งแผ่น

ห้ามใช้ฉลากที่ย่นหรือเป็นฟอง หรือชำรุดเสียหาย

ห้ามพิมพ์ลงบางส่วนของฉลาก
แผ่นใส

ใช้เฉพาะแผ่นใสที่ได้รับอนุมัติให้ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์เท่านั้น

วางแผ่นใสบนพื้นผิวที่เรียบหลังจากนำออกจากเครื่องพิมพ์

ห้ามใช้วัสดุพิมพ์ประเภทแผ่นใสที่ไม่ได้รับอนุมัติให้ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์
แบบฟอร์มที่มีหัวจดหมายและที่มีการพิมพ์มาก่อนแล้ว

ใช้เฉพาะกระดาษหัวจดหมายหรือแบบฟอร์มที่อนุมัติให้ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์เท่านั้น

ห้ามใช้กระดาษหัวจดหมายที่ยกขึ้นหรือเป็นโลหะ
กระดาษหนา

ใช้เฉพาะกระดาษหนาที่ได้รับอนุมัติให้ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ และตรงตามข้อกำหนดรายละเอียดเรื่องน้ำหนักสำหรับผลิตภัณฑ์นี้เท่านั้น

ห้ามใช้กระดาษที่หนักกว่าที่ระบุไว้ในข้อกำหนดรายละเอียดที่แนะนำของสื่อสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ เว้นแต่กระดาษนั้นจะเป็นกระดาษของ HP ที่ได้รับอนุมัติให้ใช้กับผลิตภัณฑ์นี้
กระดาษผิวมันหรือกระดาษเคลือบ

ใช้เฉพาะกระดาษผิวมันหรือกระดาษเคลือบที่ได้รับอนุมัติให้ใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์เท่านั้น

ห้ามใช้กระดาษผิวมันหรือกระดาษเคลือบที่ออกแบบมาให้ใช้กับผลิตภัณฑ์แบบอิงค์เจ็ต

HP Color Laserjet CP2020 ข้อกำหนดเกี่ยวกับกระดาษพิเศษหรือวัสดุพิมพ์