การทำความเข้าใจเรื่องกระดาษและการใช้วัสดุพิมพ์

การทำความเข้าใจเรื่องกระดาษและการใช้วัสดุพิมพ์


ผลิตภัณฑ์นี้สนับสนุนกระดาษและวัสดุพิมพ์หลายชนิด ตรงตามข้อกำหนดที่ปรากฏในคู่มือผู้ใช้นี้ กระดาษหรือวัสดุพิมพ์ที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดอาจทำให้เกิดปัญหาต่อไปนี้:


งานพิมพ์มีคุณภาพต่ำ

กระดาษติดมากขึ้น

ผลิตภัณฑ์สึกหรอเร็วกว่ากำหนด ทำให้ต้องมีการซ่อมบำรุง

เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การพิมพ์ที่ดีที่สุด โปรดใช้กระดาษและวัสดุพิมพ์ของ HP ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือใช้งานอเนกประสงค์ อย่าใช้กระดาษหรือวัสดุพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ต Hewlett-Packard Company ไม่แนะนำให้ใช้กระดาษหรือวัสดุพิมพ์ชนิดหรือยี่ห้ออื่น เนื่องจาก HP ไม่สามารถควบคุมคุณภาพได้

อาจเป็นไปได้ที่กระดาษจะเป็นไปตามข้อกำหนดในคู่มือนี้ แต่ยังไม่อาจให้คุณภาพการพิมพ์ที่ท่านพอใจ ซึ่งอาจเกิดจากการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม อุณหภูมิและ/หรือความชื้น หรือตัวแปรอื่นๆ ที่ Hewlett-Packard ไม่อาจควบคุมได้

HP Color Laserjet CP2020 caution การทำความเข้าใจเรื่องกระดาษและการใช้วัสดุพิมพ์ ข้อควรระวัง:

การใช้กระดาษหรือวัสดุพิมพ์ที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดของ Hewlett-Packard อาจทำให้เกิดปัญหากับผลิตภัณฑ์ ทำให้ต้องมีการซ่อมบำรุง การซ่อมบำรุงดังกล่าวจะไม่รวมอยู่ในการรับประกันหรือข้อตกลงการให้บริการของ Hewlett-Packard

HP Color Laserjet CP2020 การทำความเข้าใจเรื่องกระดาษและการใช้วัสดุพิมพ์