Ange avancerade utskriftsalternativ

Ange avancerade utskriftsalternativ


Om du vill utföra följande uppgifter öppnar du skrivardrivrutinen och klickar på fliken Avancerat.

Hur gör jag för att
Steg
Välja avancerade utskriftsalternativ
Klicka på en inställning i någon av avsnitten, så aktiveras en listruta där du kan ändra inställningen.
Ändra antalet kopior som skrivs ut
HP Color Laserjet CP2020 note Ange avancerade utskriftsalternativ OBS!

Om det inte går att ange antal sidor som ska skrivas ut från programmet som du använder kan du ändra antalet kopior direkt i divrutinen.

Om du ändrar den här inställningen ändras antalet kopior för alla utskriftsjobb. När du har skrivit ut ska du därför återställa inställningen till det ursprungliga värdet.

Öppna avsnittet Papper/utskrift och ange sedan antal kopior som ska skrivas ut. Om du väljer 2 eller fler kopior kan du välja att sortera sidorna.
Skriva ut färgtext som svart istället för som gråtoner
a) Öppna avsnittet Alternativ för dokument och öppna sedan Skrivarfunktioner. b) I listrutan Skriv ut all text som svart ska du välja Aktiverad.
Fyll på brevpapper eller förtryckt papper på samma sätt som vanligt, oavsett om du skriver ut på en eller båda sidor av papperet
a) Öppna avsnittet Alternativ för dokument och öppna sedan Skrivarfunktioner. b) I listrutan Växla läge för brevpapper ska du välja . c) Fyll på papper på samma sätt som när du skriver ut dubbelsidigt.
Ändra ordningen som sidorna skrivs ut
a) Öppna avsnittet Alternativ för dokument och öppna sedan Layoutalternativ. b) I listrutan Sidföljd ska du välja Första sidan först om du vill skriva ut sidorna i samma ordning som i dokumentet, eller Sista sidan först om du vill skriva ut i omvänd ordning.
HP Color Laserjet CP2020 Ange avancerade utskriftsalternativ