Vanliga orsaker till papperstrassel

Vanliga orsaker till papperstrassel


Vanliga orsaker till papperstrassel1
Orsak
Åtgärd
Papperets längd- och breddskenor är inte justerade på rätt sätt.
Justera skenorna så att de ligger an mot pappersbunten.
Materialet uppfyller inte specifikationerna.
Använd endast material som uppfyller HP:s specifikationer. Mer information finns i Papper och utskriftsmaterial.
Du använder material som redan har gått igenom en skrivare eller kopiator.
Använd inte material som redan har använts i utskrift eller kopiering.
Papperet är felaktigt ilagt i ett inmatningsfack.
Ta bort en del material från inmatningsfacket. Se till att bunten inte överstiger märket för maximal höjd i facket. Mer information finns i Fylla på papper och utskriftsmaterial.
Materialet har blivit skevt.
Pappersledarna i inmatningsfacket är felaktigt inställda. Justera dem så att de sluter tätt om bunten, utan att bunten böjs.
Arken fastnar i varandra.
Ta bort bunten, böj den, rotera den 180 grader eller vänd på den. Lägg bunten i inmatningsfacket igen.
HP Color Laserjet CP2020 note Vanliga orsaker till papperstrassel OBS!

Lufta inte papperet. Då kan statisk elektricitet skapas, som orsakar att papperen fastnar i varandra.

Materialet kan tas bort innan det matas ut i utmatningsfacket.
Vänta tills hela sidan finns i utmatningsfacket innan du tar upp den.
Materialet är i dåligt skick.
Ersätt materialet.
De inbyggda valsarna i facket plockar inte upp materialet.
Ta bort det översta arket. Om materialet är tyngre än 163 g/m2, kanske det inte kan plockas upp från facket.
Materialet har grova eller ojämna kanter.
Ersätt materialet.
Materialet är perforerat eller buckligt.
Perforerat och buckligt papper kan lätt fastna i varandra. Lägg i ett ark åt gången.
Papperet har inte förvarats korrekt.
Ersätt papperet i facken. Papper bör förvaras i sin originalförpackning och i lämplig miljö.

1 Om det ändå uppstår papperstrassel i produkten kontaktar du HP Kundsupport eller ett auktoriserat HP-servicekontor.

HP Color Laserjet CP2020 Vanliga orsaker till papperstrassel