Åtgärda papperstrassel vid fixeringsenheten

Åtgärda papperstrassel vid fixeringsenheten


1.
Öppna den bakre luckan.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam feedarea1 Åtgärda papperstrassel vid fixeringsenheten

2.
Dra ut pappersledaren (se 1) och ta bort det papper (se 2) som eventuellt finns i den nedre delen av utmatningsområdet.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam duplexer1 Åtgärda papperstrassel vid fixeringsenheten

HP Color Laserjet CP2020 note Åtgärda papperstrassel vid fixeringsenheten OBS!

Om papperet går sönder måste du se till att få bort alla pappersbitar ur skrivaren innan du fortsätter att skriva ut. Använd inte några vassa föremål när du tar bort pappersbitar ut skrivaren.

3.
Stäng den bakre luckan.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam feedarea4 Åtgärda papperstrassel vid fixeringsenheten

HP Color Laserjet CP2020 Åtgärda papperstrassel vid fixeringsenheten