Åtgärda papperstrassel i duplexenheten (endast modeller med dubbelsidig utskrift)

Åtgärda papperstrassel i duplexenheten (endast modeller med dubbelsidig utskrift)


1.
Öppna den bakre luckan.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam feedarea1 Åtgärda papperstrassel i duplexenheten (endast modeller med dubbelsidig utskrift)

2.
Dra ut pappersledaren (se 1) och ta bort det papper (se 2) som eventuellt finns i den nedre delen av utmatningsområdet.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam duplexer1 Åtgärda papperstrassel i duplexenheten (endast modeller med dubbelsidig utskrift)

3.
Ta bort det papper som eventuellt finns i duplexenhetens nederdel.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam duplexer5 Åtgärda papperstrassel i duplexenheten (endast modeller med dubbelsidig utskrift)

4.
Om du inte kan se något papper som har fastnat, lyfter du upp duplexenheten med hjälp av den flik som finns på dess sida.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam duplexer2 Åtgärda papperstrassel i duplexenheten (endast modeller med dubbelsidig utskrift)

5.
Om du kan se papperets bakkant tar du bort papperet från produkten.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam duplexer3 Åtgärda papperstrassel i duplexenheten (endast modeller med dubbelsidig utskrift)

6.
Om du kan se papperets framkant tar du bort papperet från produkten.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam duplexer4 Åtgärda papperstrassel i duplexenheten (endast modeller med dubbelsidig utskrift)

7.
Stäng den bakre luckan.

HP Color Laserjet CP2020 owl jam feedarea4 Åtgärda papperstrassel i duplexenheten (endast modeller med dubbelsidig utskrift)

HP Color Laserjet CP2020 Åtgärda papperstrassel i duplexenheten (endast modeller med dubbelsidig utskrift)