Prestandaproblem

PrestandaproblemProblem
Orsak
Åtgärd
Sidor skrivs ut men de är helt tomma.
Förseglingstejpen sitter eventuellt kvar på tonerkassetterna.
Kontrollera att förseglingstejpen har tagits bort helt från tonerkassetterna.
Dokumentet innehåller eventuellt tomma sidor.
Kontrollera vad som finns på alla sidor i det dokument som du skriver ut.
Produkten kan vara trasig.
Kontrollera produkten genom att skriva ut en konfigurationssida.
Sidorna skrivs ut mycket långsamt.
Tyngre utskriftsmaterial kan göra processen långsam.
Skriv ut på ett annat material.
Komplexa sidor skrivs kanske ut långsamt.
Korrekt fixering kan kräva långsammare skrivarhastighet för att garantera bästa utskriftskvalitet.
Inställningarna för papperstyp är inte korrekta.
Välj en papperstyp som matchar det papper som används.
Sidor skrevs inte ut.
Produkten plockar inte utskriftsmaterialet korrekt.
Kontrollera att papperet ligger i facket på rätt sätt.
Om problemet kvarstår kan du behöva byta ut inmatningsvalsarna och mellanlägget. Mer information finns i Service och support.
Det har fastnat material i enheten.
Ta bort material som har fastnat. Mer information finns i Rensa trassel.
USB-kabeln kan vara defekt eller felaktigt ansluten.

Dra ur USB-kabeln i bägge ändar och sätt tillbaka den igen.

Försök skriva ut något som har skrivits ut tidigare.

Prova med en annan kabel.
Andra enheter har anslutits till datorn.
Eventuellt kan inte produkten dela en USB-port med en annan enhet. Om du har anslutit en extern hårddisk eller en omkopplingsdosa för nätverk till samma port som produkten, störs eventuellt produkten av den andra enheten. För att kunna ansluta och använda produkten måste du då ta bort den andra enheten eller använda två USB-portar på datorn.
HP Color Laserjet CP2020 Prestandaproblem