Kalibrera produkten

Kalibrera produkten


Om det uppstår problem med utskriftskvaliteten bör du kalibrera produkten.

Kalibrera produkten med hjälp av HP ToolboxFX
1.
Öppna HP ToolboxFX. Mer information finns i Öppna HP ToolboxFX.
2.
Klicka på mappen Enhetsinställningar och sedan på sidan Utskriftskvalitet.
3.
I området för färgkalibrering markerar du kryssrutan Kalibrera nu.
4.
Klicka på Verkställ för att kalibrera produkten omedelbart.
Kalibrera produkten från enhetens kontrollpanel
1.
Tryck på OK på kontrollpanelsmenyn.
2.
Använd vänsterpilen (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Kalibrera produkten) eller högerpilen (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Kalibrera produkten) för att välja Systeminställn. och tryck därefter på OK.
3.
Använd vänsterpilen (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Kalibrera produkten) eller högerpilen (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Kalibrera produkten) för att välja Utskriftskvalitet och tryck därefter på OK.
4.
Använd vänsterpilen (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Kalibrera produkten) eller högerpilen (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Kalibrera produkten) för att välja Kalibrera färg och tryck därefter på OK.
5.
Använd vänsterpilen (HP Color Laserjet CP2020 arrow left Kalibrera produkten) eller högerpilen (HP Color Laserjet CP2020 arrow right Kalibrera produkten) för att välja Kalibrera nu och tryck därefter på OK för att kalibrera produkten.
HP Color Laserjet CP2020 Kalibrera produkten