Åtgärda problem med färgdokument

Åtgärda problem med färgdokument


I det här avsnittet beskrivs problem som kan uppstå när du skriver ut i färg.


Problem
Orsak
Åtgärd
Dokumentet skrivs endast ut i svart när det egentligen borde skrivas ut i färg.
HP Color Laserjet CP2020 4c blwhite Åtgärda problem med färgdokument
Färgläget är inte valt i skrivardrivrutinen eller i det program som används, eller så är inställningen Begränsa färgutskrift aktiverad.
Välj färgläge istället för gråskaleläge, eller inaktivera inställningen Begränsa färgutskrift.
Du har inte valt rätt skrivardrivrutin i programmet.
Installera rätt skrivardrivrutin.
Enheten är inte rätt inställd.
Skriv ut en konfigurationssida (se Informationssidor). Kontakta HP:s kundtjänst om ingen färg förekommer på konfigurationssidan. Information finns i Service och support och i broschyren som fanns i kartongen.
Färgtonern är slut och menyinställningen för Färg slut är vald till Fortsätt svart.
Sätt i nya färgtonerkassetter i skrivaren.
En eller flera färger skrivs inte ut eller är otydliga.
HP Color Laserjet CP2020 4c clmissing Åtgärda problem med färgdokument
Förseglingstejpen sitter eventuellt kvar på tonerkassetterna.
Kontrollera att förseglingstejpen har tagits bort helt från tonerkassetterna.
Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer.
Prova med en annan papperstyp, till exempel papper av hög kvalitet som är avsett för färglaserskrivare.
Du använder enheten i en mycket fuktig miljö.
Kontrollera att enhetens omgivande miljö uppfyller specifikationerna.
En eller flera tonerkassetter kan vara trasiga.
Byt kassetterna som snart är slut. Mer information finns i Byta ut tonerkassetter.
Produkten är inställd på att åsidosätta meddelandet Byt ut <färg>-patron och att fortsätta skriva ut.
Byt kassetterna som snart är slut. Mer information finns i Byta ut tonerkassetter.
Skrivaren har inte lyckats att skapa en korrekt anslutning till en eller flera av kassetterna.
Ta ur kassetterna ur skrivaren och installera dem sedan på nytt igen.
En färg skrivs ut inkonsekvent när du har satt i en ny tonerkassett.
HP Color Laserjet CP2020 4c cl random Åtgärda problem med färgdokument
En annan tonerkassett kanske är felaktig.
Ta bort tonerkassetten för den färg som skrivs ut inkonsekvent och installera den igen.
Produkten är inställd på att åsidosätta meddelandet Byt ut <färg>-patron och att fortsätta skriva ut.
Byt kassetterna som snart är slut. Mer information finns i Byta ut tonerkassetter.
Färgerna på utskriftssidan överensstämmer inte med färgerna på skärmen.
HP Color Laserjet CP2020 4c cl print pc Åtgärda problem med färgdokument
Färgerna på datorskärmen är annorlunda än i utskriften.
Se Matcha färger
Om mycket ljusa eller mycket mörka färger på skärmen inte skrivs ut innebär det att programmet tolkar de ljusa färgerna som vita och de mörka färgerna som svarta.
Undvik att använda mycket ljusa eller mörka färger.
Utskriftsmaterialet uppfyller inte HP:s specifikationer.
Prova med en annan papperstyp, till exempel papper av hög kvalitet som är avsett för färglaserskrivare.
Efterbehandlingen på färgsidan är inkonsekvent.
HP Color Laserjet CP2020 4cl finish Åtgärda problem med färgdokument
Utskriftsmaterialet är för grovt.
Använd ett mjukt utskriftsmaterial, till exempel ett papper av hög kvalitet avsett för färglaserskrivare. I allmänhet gäller att ju glattare ett papper är, desto bättre blir resultatet.
HP Color Laserjet CP2020 Åtgärda problem med färgdokument