Checklista för grundläggande felsökning

Checklista för grundläggande felsökning


Om det uppstår problem med produkten kan följande kontrollista vara till hjälp när du söker efter orsaken:


Får produkten ström?

Är produkten påslagen?

Har produkten statusen Redo?

Är alla nödvändiga kablar anslutna?

Är äkta HP-förbrukningsmaterial installerat?

Installerades tonerkassetterna på rätt sätt? Togs remsan på kassetten bort?

Mer information om installation och inställningar finns i startboken.

Om du inte hittar felet i den här handboken går du till www.hp.com/support/ljcp2020series.

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP Color Laserjet CP2020 Checklista för grundläggande felsökning