Kontrollera DIMM-installation

Kontrollera DIMM-installation


Slå på produkten. Kontrollera att produkten är i läget Redo när startsekvensen är genomförd. Om ett felmeddelande visas, ska du:

1.
Skriva ut en konfigurationssida. Mer information finns i Informationssidor.
2.
Kontrollera avsnittet Installerade skrivarspråk och tillbehör på konfigurationssidan och jämföra det med den konfigurationssida du skrev ut före DIMM-installationen.
3.
DIMM-kortet kanske inte är korrekt installerat. Upprepa installationen.

eller

DIMM-kortet kan vara defekt. Försök med ett annat DIMM-kort.

HP Color Laserjet CP2020 Kontrollera DIMM-installation