Färgmatchning med hjälp av Visa egna färger

Färgmatchning med hjälp av Visa egna färger


Du kan använda HP ToolboxFX för att skriva ut en palett med egna färger. Under Verktyg för färgutskrift i Toolbox klickar du på Visa egna färger. Stega dig fram till den färgsida som du vill använda och skriv sedan ut den aktuella sidan. I dokumentet skriver du in värdena för rött, grönt och blått i programvarans meny för egna färger för att ändra dem så att de matchar färgerna på paletten.

HP Color Laserjet CP2020 Färgmatchning med hjälp av Visa egna färger