Överensstämmelseintyg

Överensstämmelseintyg


enligt ISO/IEC 17050-1 och EN 17050-1, DoC#: BOISB-0701–00–rel. 1.0
Tillverkarens namn:
Hewlett-Packard Company
Tillverkarens adress:
11311 Chinden Boulevard,
Boise, Idaho 83714-1021, USA
tillkännager att produkten
Produktnamn:
HP Color LaserJet CP2020-serien
Bestämmelsemodell:2)
BOISB-0701-00
Inklusive: CB500A – extra inmatningsfack för 250 ark
Produktalternativ:
Alla
Tonerkassetter:
CC530A, CC531A, CC532A, CC533A
överensstämmer med följande produktspecifikationer:
SÄKERHET:
IEC 60950-1:2001 / EN60950-1: 2001 +A11
IEC 60825-1:1993 +A1+A2 / EN 60825-1:1994 +A1 +A2 (Klass 1 laser-/LED-produkt) GB4943-2001
EMC:
CISPR22:2005 / EN55022:2006 – Class B1)
EN 61000-3-2:2000 +A2
EN 61000-3-3:1995 +A1
EN 55024:1998 +A1 +A2
FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B / ICES-003, Issue 4
GB9254-1998, GB17625.1-2003
Ytterligare information:
Produkten uppfyller kraven i EMC-direktivet 2004/108/EEC och lågvoltsdirektivet 2006/95/EC och är i enlighet därmed försedd med CE-märkning. HP Color Laserjet CP2020 ce mark 5mm Överensstämmelseintyg
Den här enheten uppfyller kraven enligt artikel 15 i FCC-bestämmelserna. Användningen är underställd följande två villkor: (1) enheten får inte orsaka skadliga störningar, och (2) enheten måste acceptera mottagna störningar, inklusive störningar som medför att prestanda påverkas.
1) Produkten har testats i en typisk konfiguration med Hewlett-Packards datorsystem.
2) Enligt regleringar har produkten tilldelats ett reglerat modellnummer. Det här numret ska inte förväxlas med produktnamn eller produktnummer.
Boise, Idaho 83713, USA
December 2007
Endast för regleringssyften:
Kontakt i Europa
Det lokala HP försäljnings- och servicekontoret eller Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE/Standards Europe, Herrenberger Strasse 140, D-71034 Böblingen, Tyskland, (FAX+49-7031-14-3143), http://www.hp.com/go/certificates
Kontakt i USA
Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015, USA, (Tel: 208-396-6000)

Det här avsnittet innehåller information om följande ämnen:

HP Color Laserjet CP2020 Överensstämmelseintyg