Strömförbrukning

Strömförbrukning


Strömförbrukningen minskar rejält när skrivaren är i energisparläge, vilket sparar naturresurser och pengar utan att påverka produktens höga prestanda. Kontrollera den här produktens status för uppfyllande av ENERGY STAR®-kraven genom att granska produktdatabladet eller specifikationerna. En lista med kvalificerade produkter finns också på:

http://www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/productdesign/ecolabels.html

HP Color Laserjet CP2020 Strömförbrukning