HP LaserJet-förbrukningsartiklar

HP LaserJet-förbrukningsartiklar


Det är enkelt att kostnadsfritt lämna tillbaka dina tomma HP LaserJet tonerkassetter för återvinning till HP Planet Partners. Information och anvisningar på flera språk finns på alla nya förpackningar till HP LaserJet tonerkassetter och tillbehör. Du bidrar ytterligare till att minska påfrestningarna på miljön genom att skicka in flera kassetter samtidigt, i stället för en och en.

HP strävar efter att tillhandahålla innovativa högklassiga produkter och tjänster som är miljövänliga i hela livscykeln, från produktutveckling och tillverkning till distribution, användning och återvinning. Om du deltar i HP Planet Partners-programmet garanterar vi att dina HP LaserJet-tonerkassetter återvinns som de ska, vilket innebär att kassetternas plast och metall används för nya produkter, så att miljön besparas miljontals ton av avfall. Eftersom kassetten återvinns och används i nya produkter, skickas den inte tillbaka till dig. Tack för att du hjälper till att ta ansvar för miljön!

HP Color Laserjet CP2020 note HP LaserJet förbrukningsartiklar OBS!

Använd bara returetiketten när du skickar tillbaka äkta HP LaserJet-kassetter. Använd inte etiketten för retur av HP:s bläckpatroner, kassetter som inte är från HP, påfyllda eller kopierade kassetter eller för returer inom ramarna för garantin. Mer information om återvinning av HP:s bläckpatroner finns på http://www.hp.com/recycle.

HP Color Laserjet CP2020 HP LaserJet-förbrukningsartiklar