Miljöspecifikationer

MiljöspecifikationerSpecifikationer för driftmiljö
Miljö
Rekommenderat
Tillåtet
Temperatur
15 °C till 27 °C
10 °C till 30 °C
Luftfuktighet
20 till 60 % relativ luftfuktighet (RH)
10 % till 80 % RH
Höjd
Ej tillämpligt
0 till 3 048 m
HP Color Laserjet CP2020 note Miljöspecifikationer OBS!

Värdena baseras på preliminära data. Aktuell information finns på www.hp.com/support/ljcp2020series.

HP Color Laserjet CP2020 Miljöspecifikationer