Elektriska specifikationer

Elektriska specifikationer


HP Color Laserjet CP2020 warning Elektriska specifikationer VARNING:

Strömkraven baseras på det land/den region där produkten säljs. Frekvensomvandla ej spänningen i nätet. Produkten kan skadas och garantin blir ogiltig.


Elektriska specifikationer
Objekt
110-voltsmodeller
220-voltsmodeller
Strömkrav
100 to 127 V (+/-10%)
50 till 60 Hz (+/- 2 Hz)
220 till 240 V (+/- 10 %)
50 till 60 Hz (+/- 2 Hz)
Minsta rekommenderade strömkretskapacitet
6,0 A
3,0 A


Effektförbrukning (genomsnittlig, W)1,4
Modell
Utskriftshastighet (21 spm)2,3
Redo2
Vilolägeslampa2
Av2
HP Color LaserJet CP2020-serienSkrivare i
260
13
3,8
0,0

1 Värdena baseras på preliminära data. Aktuell information finns på www.hp.com/support/ljcp2020series.

2 Den strömförbrukning som anges är det högsta uppmätta värdet för utskrifter i färg och svartvitt med normala spänningar.

3 HP Color LaserJet CP2020-serien har en utskriftshastighet av 21 sidor per minut (spm) vid användning av medier i Letter-format och 20 spm vid användning av medier i A4-format vid utskrifter i färg eller svartvitt.

4 Maximal värmeavledning för alla modeller i redoläge = 41 BTU/tim.

HP Color Laserjet CP2020 Elektriska specifikationer