Packa om produkten

Packa om produkten


Om din produkt behöver flyttas eller skickas till en annan plats gör du följande för att packa om den.

HP Color Laserjet CP2020 caution Packa om produkten VIKTIGT:

Transportskador som har sin orsak i felaktig förpackning ligger på kundens ansvar. Produkten måste stå upprätt under transporten.

Packa om produkten
HP Color Laserjet CP2020 caution Packa om produkten VIKTIGT:

Det är mycket viktigt att ta ur tonerkassetterna ur skrivaren innan du transporterar den.Tonerkassetter som ligger kvar i produkten under transporten kommer att läcka och tonerpulver kommer att täcka produkten helt.

Förhindra skador på tonerkassetterna genom att inte röra vid valsarna, samt genom att förvara dem i originalförpackningen eller på sådant sätt att de inte utsätts för ljus.

1.
Ta ur alla fyra tonerkassetterna ur skrivaren och transportera dessa separat.
2.
Använd den ursprungliga förpackningen och förpackningsmaterialet om så är möjligt. Om du redan har gjort dig av med ursprungsmaterialet bör du konsultera transportbolaget för att få information om lämpligt sätt att packa om produkten. HP rekommenderar att du försäkrar utrustningen under transporten.
HP Color Laserjet CP2020 Packa om produkten