Kundsupport

Kundsupport


Få gratis telefonsupport i ditt land under din garantiperiod
Ha produktens namn, serienummer, inköpsdatum och en problembeskrivning till hands.
Telefonnummer för ditt land/region finns i broschyren som medföljde i kartongen till produkten eller på www.hp.com/support/.
Få support från Internet dygnet runt
www.hp.com/support/ljcp2020series
Få support för produkter som används med Macintosh-datorer
www.hp.com/go/macosx
Hämta funktioner, drivrutiner och elektronisk information till programvaran
www.hp.com/go/ljcp2020series_software
Beställ förbrukningsmaterial och papper
www.hp.com/go/suresupply
Beställ äkta delar och tillbehör till HP
www.hp.com/buy/parts
Beställ extra HP-tjänster eller underhållsavtal
www.hp.com/go/carepack
HP Color Laserjet CP2020 Kundsupport