Beställa förbrukningsmaterial och tillbehör

Beställa förbrukningsmaterial och tillbehörFörbrukningsmaterial och tillbehör
Komponent
Artikelnummer
Typ/storlek
Tonerkassetter
Mer information om antalet sidor som kassetterna kan skriva ut finns på www.hp.com/go/pageyield. Hur länge tonerkassetten faktiskt räcker beror på hur den specifikt används.
CC530A
Svart tonerkassett med HP ColorSphere-toner
CC531A
Cyan tonerkassett med HP ColorSphere-toner
CC532A
Gul tonerkassett med HP ColorSphere-toner
CC533A
Magenta tonerkassett med HP ColorSphere-toner
Kablar
C6518A
USB 2.0 skrivarkabel (2 meter som standard)
Minne
CB421A
CB422A
CB423A
64 MB DDR2 144 stift SDRAM DIMM
128 MB DDR2 144 stift SDRAM DIMM
256 MB DDR2 144 stift SDRAM DIMM
Fack 3 (extra tillval)
CB500A
250-arks inmatningsfack för standardstorlekar.
Referensmaterial
5851-1468
Fullständiga pappersspecifikationer för alla HP LaserJet-modeller (se www.hp.com/support/ljpaperguide)
HP Color Laserjet CP2020 Beställa förbrukningsmaterial och tillbehör