Otkazivanje trenutnog zadatka za štampanje sa kontrolne table uređaja

Otkazivanje trenutnog zadatka za štampanje sa kontrolne table uređaja


Pritisnite dugme Otkaži zadatak (X) na kontrolnoj tabli.

HP Color Laserjet CP2020 note Otkazivanje trenutnog zadatka za štampanje sa kontrolne table uređaja NAPOMENA:

Ako je zadatak za štampanje u poodmakloj fazi, možda nećete moći da ga otkažete.

HP Color Laserjet CP2020 Otkazivanje trenutnog zadatka za štampanje sa kontrolne table uređaja