Otkazivanje trenutnog zadatka za štampanje iz softvera

Otkazivanje trenutnog zadatka za štampanje iz softvera


Na ekranu će se možda na kratko pojaviti dijalog koji vam nudi opciju da otkažete zadatak za štampanje.

Ako je uređaju poslato više zahteva, možda su stavljeni u red za čekanje (na primer, u programu Windows Print Manager). Za detaljna uputstva o otkazivanju zahteva za štampanje sa računara, pogledajte dokumentaciju softvera.

Ako se zadatak za štampanje nalazi u radu za čekanje (u memoriji računara) ili spuleru štampača (Windows 2000, XP ili Vista), zadatak obrišite na toj lokaciji.

U operativnom sistemu Windows 2000, Windows XP ili Windows Vista, kliknite na Start meni, zatim na stavku Printers and Faxes (Štampači i faksovi); ili kliknite na Start meni, zatim na stavku Control Panel (Kontrolna tabla), a zatim na ikonu Printers and Faxes (Štampači i faksovi). Dvaput kliknite na ikonu štampača da biste otvorili spuler štampača. Izaberite zadatak za štampanje koji želite da otkažete, zatim pritisnite dugme Cancel (Otkaži) ili Delete (Izbriši) u meniju Document (Dokument). Ako se zadatak za štampanje ne otkaže, možda ćete morati da isključite i ponovo pokrenete računar.

HP Color Laserjet CP2020 Otkazivanje trenutnog zadatka za štampanje iz softvera