Otkazivanje zadatka za štampanje

Otkazivanje zadatka za štampanje


Zahtev za štampanje možete zaustaviti sa kontrolne table uređaja ili iz softvera. Za uputstvo o zaustavljanju zahteva za štampanje sa računara na mreži, pogledajte Pomoć na mreži za mrežni softver koji koristite.

HP Color Laserjet CP2020 note Otkazivanje zadatka za štampanje NAPOMENA:

Nakon otkazivanja zadatka za štampanje, biće potrebno da prođe određeno vreme da zadatak za štampanje obriše.

Ovaj odeljak pruža informacije o sledećim temama:

HP Color Laserjet CP2020 Otkazivanje zadatka za štampanje