Podešavanje naprednih opcija za štampanje

Podešavanje naprednih opcija za štampanje


Da biste obavili sledeće zadatke, otvorite upravljački program štampača i kliknite na karticu Advanced (Više opcija).

Kako da
Koraci koje treba pratiti
Biranje naprednih opcija za štampanje
U bilo kojoj sekciji kliknite na trenutnu postavku da biste aktivirali padajuću listu i promenili postavku.
Menjanje broja kopija koje se štampaju
HP Color Laserjet CP2020 note Podešavanje naprednih opcija za štampanje NAPOMENA:

Ako program koji koristite ne nudi opciju za štampanje određenog broja kopija, broj kopija možete promeniti u upravljačkom programu.

Menjanje ove postavke utiče na broj kopija za sve zadatke za štampanje. Nakon što se zadatak odštampa, vratite ovu postavku na početnu vrednost.

Otvorite sekciju Paper/Output (Papir/izlaz), zatim unesite broj kopija za štampanje. Ako izaberete 2 ili više kopija, možete izabrati opciju za uparivanje stranica.
Štampanje obojenog teksta u crnoj boji umesto nijansi sive
a) Otvorite sekciju Document Options (Opcije dokumenta), zatim otvorite sekciju Printer Features (Funkcije štampača). b) Sa padajuće liste Print All Text as Black (Štampaj sav tekst u crnoj boji), izaberite opciju Enabled (Omogućen).
Umetanje memoranduma ili unapred odštampanog papira na isti način za svaki zadatak, bez obzira na to da li se štampa jednostrano ili dvostrano.
a) Otvorite sekciju Document Options (Opcije dokumenta), zatim otvorite sekciju Printer Features (Funkcije štampača). b) Sa padajuće liste Alternative Letterhead Mode (Alternativni režim za memorandum) izaberite opciju On (Uključeno). c) Na štampaču papir umetnite kao za dvostrano štampanje.
Menjanje redosleda za štampanje stranica
a) Otvorite sekciju Document Options (Opcije dokumenta), zatim otvorite sekciju Layout Options (Opcije rasporeda). b) Sa padajuće liste Page Order (Redosled stranica) izaberite opciju Front to Back (Od prve ka poslednjoj) da biste štampali stranice istim redosledom kao u dokumentu ili izaberite Back to Front (Od poslednje ka prvoj) da biste štampali stranice obrnutim redosledom.
HP Color Laserjet CP2020 Podešavanje naprednih opcija za štampanje