Otvaranje upravljačkog programa za štampač.

Otvaranje upravljačkog programa za štampač.


Kako da
Koraci koje treba pratiti
Otvaranje upravljačkog programa za štampač.
U meniju File (Datoteka) u okviru programa kliknite na stavku Print (Štampaj). Izaberite štampač, zatim kliknite na stavku Properties (Svojstva) ili Preferences (Izbori).
Pristup pomoći za određenu opciju za štampanje
Kliknite na simbol ? u gornjem desnom uglu upravljačkog programa za štampač, zatim kliknite na bilo koju stavku u upravljačkom programu. Pojaviće se iskačuća poruka sa informacijama o izabranoj stavci. Takođe možete kliknuti na stavku Help (Pomoć) da biste otvorili Pomoć na mreži.
HP Color Laserjet CP2020 Otvaranje upravljačkog programa za štampač.