Korišćenje prečica za štampanje

Korišćenje prečica za štampanje


Da biste obavili sledeće zadatke, otvorite upravljački program štampača i kliknite na karticu Printing Shortcuts (Prečice za štampanje).

HP Color Laserjet CP2020 note Korišćenje prečica za štampanje NAPOMENA:

U prethodnim verzijama HP upravljačkih programa, ova funkcija se zvala Quick Sets (Brza podešavanja).

Kako da
Koraci koje treba pratiti
Korišćenje prečice za štampanje
Izaberite jednu od prečica, zatim kliknite na dugme OK da biste zadatak odštampali sa predefinisanim postavkama.
Kreiranje prilagođene prečice za štampanje
a) Izaberite postojeću prečicu kao osnovu. b) Izaberite opcije štampanja za novu prečicu. c) Kliknite na stavku Save As (Sačuvaj kao), unesite ime prečice, zatim kliknite na dugme OK.
HP Color Laserjet CP2020 Korišćenje prečica za štampanje