Zamena kaseta s tonerom

Zamena kaseta s tonerom


1.
Otvorite prednja vratanca.

HP Color Laserjet CP2020 owl changepc 1 Zamena kaseta s tonerom

2.
Izvucite skladište kasete s tonerom.

HP Color Laserjet CP2020 owl changepc 2 Zamena kaseta s tonerom

3.
Uhvatite ručicu stare kasete s tonerom i zatim povucite kasetu nagore da biste je uklonili.

HP Color Laserjet CP2020 owl remove cartridge1 Zamena kaseta s tonerom

4.
Izvadite novu kasetu s tonerom iz pakovanja.

HP Color Laserjet CP2020 tw pc12 ug Zamena kaseta s tonerom

5.
Uklonite narandžasti plastični štitnik sa dna nove kasete s tonerom.

HP Color Laserjet CP2020 tw pc13 ug Zamena kaseta s tonerom

HP Color Laserjet CP2020 caution Zamena kaseta s tonerom OPREZ:

Ne dodirujte bubanj za obradu slike na dnu nove kasete s tonerom. Otisci prstiju na bubnju za obradu slike mogu negativno uticati na kvalitet štampe.

HP Color Laserjet CP2020 tw pc18 ug Zamena kaseta s tonerom

6.
Umetnite novu kasetu s tonerom u proizvod.

HP Color Laserjet CP2020 owl replace cartridge1 Zamena kaseta s tonerom

7.
Povucite jezičak s leve strane kasete s tonerom nagore da biste potpuno uklonili zaptivnu traku. Odstranite zaptivnu traku.

HP Color Laserjet CP2020 owl sealingtape Zamena kaseta s tonerom

8.
Zatvorite skladište kasete s tonerom.

HP Color Laserjet CP2020 owl changepc 3 Zamena kaseta s tonerom

9.
Zatvorite prednja vratanca.

HP Color Laserjet CP2020 owl changepc 5 Zamena kaseta s tonerom

10.
Staru kasetu s tonerom stavite u kutiju nove kasete s tonerom. Sledite uputstva za recikliranje koja ste dobili u kutiji.
HP Color Laserjet CP2020 Zamena kaseta s tonerom