Životni vek potrošnog materijala

Životni vek potrošnog materijala


Kertridži za štampanje koriste toner HP ColorSphere. Za informacije o broju stranica koje kertridž može da odštampa, pogledajte www.hp.com/go/pageyield. Koliko će stranica kertridž dati zavisi od konkretne upotrebe.

HP Color Laserjet CP2020 Životni vek potrošnog materijala