Telefon za prijavljivanje lažnih HP proizvoda i Web lokacija

Telefon za prijavljivanje lažnih HP  proizvoda i Web lokacija


Pozovite broj telefona za prijavljivanje lažnih HP  proizvoda (1-877-219-3183, besplatno u Severnoj Americi) ili idite na www.hp.com/go/anticounterfeit kada instalirate HP kasetu s tonerom a na kontrolnoj tabli se prikaže poruka da je to kaseta drugog proizvođača. HP će vam pomoći da utvrdite da li je kaseta originalna i preduzeti korake za rešavanje problema.

Kaseta s tonerom možda nije originalna HP kaseta s tonerom ako primetite nešto od navednog:


Javljaju se brojni problemi sa kasetom s tonerom.

Izgled kasete s tonerom se razlikuje od uobičajenog (na primer, nedostaje narandžasti jezičak za izvlačenje ili je pakovanje drugačije od HP pakovanja).
HP Color Laserjet CP2020 Telefon za prijavljivanje lažnih HP proizvoda i Web lokacija