Politika kompanije HP u vezi sa kasetama s tonerom drugih proizvođača

Politika kompanije HP  u vezi sa kasetama s tonerom drugih proizvođača


Kompanija Hewlett-Packard ne može preporučiti upotrebu kaseta s tonerom drugih proizvođača, bilo novih ili ponovno izrađenih.

HP Color Laserjet CP2020 note Politika kompanije HP  u vezi sa kasetama s tonerom drugih proizvođača NAPOMENA:

HP  garancija i sporazumi o servisiranju ne pokrivaju eventualnu štetu prouzrokovanu upotrebom kaseta s tonerom drugih proizvođača.

Za instaliranje novih HP kaseta s tonerom, pogledajte odeljak Zamena kaseta s tonerom. Za recikliranje prazne kasete, sledite uputstva koja ste dobili uz novu kasetu s tonerom.

HP Color Laserjet CP2020 Politika kompanije HP u vezi sa kasetama s tonerom drugih proizvođača