Pregled ugrađenog HP Web servera

Pregled ugrađenog HP Web servera


1.
U podržanom Web pregledaču na računaru, unesite IP adresu uređaja u polje za adresu/URL. (Odštampajte stranicu sa konfiguracijom da biste saznali IP adresu. Pogledajte odeljak Stranice sa informacijama.)
HP Color Laserjet CP2020 note Pregled ugrađenog HP Web servera NAPOMENA:

Nakon što otvorite URL adresu, možete da je sačuvate u omiljenim lokacijama tako da ćete kasnije moći brzo da se vratite na nju.

2.
Ugrađeni Web server ima tri kartice koje sadrže postavke i informacije o štampaču: Kartica Status (Stanje), kartica Settings (Postavke) i kartica Networking (Umrežavanje). Kliknite na željenu karticu.

Pogledajte sledeći odeljak za više informacija o svakoj kartici.

HP Color Laserjet CP2020 Pregled ugrađenog HP Web servera