Ugrađeni Web server

Ugrađeni Web server


Kada je uređaj povezan na mrežu, ugrađeni Web server automatski postaje dostupan. Ugrađenom Web serveru može da se pristupi preko standardnog Web pregledača

HP Color Laserjet CP2020 note Ugrađeni Web server NAPOMENA:

Kada je uređaj direktno povezan na računar, stanje uređaja možete pogledati pomoću aplikacije HP ToolboxFX.

Ugrađeni Web server vam omogućava da pratite status štampača i mreže i da upravljate funkcijama za štampanje sa svog računara umesto sa kontrolne table štampača.


Pogledajte informacije o stanju proizvoda.

Odredite format i vrstu medijuma za svako ležište.

Odredite vek trajanja potrošnog materijala i naručite novi.

Pogledajte i promenite podešavanja ležišta za papir.

Pogledajte i promenite postavke uređaja.

Pogledajte i promenite mrežnu konfiguraciju.

Pogledajte informacije o podršci vezane za trenutno stanje uređaja.

Ograničite pristup funkcijama štampanja u boji.

Da biste koristili ugrađeni Web server, morate imati pregledač Microsoft Internet Explorer 6 ili noviji, Netscape Navigator 7 ili noviji, Safari 1.2 ili noviji, Konqueror 3.2 ili noviji, Firefox 1.0 ili noviji, Mozilla 1.6 ili noviji ili Opera 7 ili noviji. Ugrađeni Web server radi kada je računar povezan na mrežu zasnovanu na IP protokolu. Ugrađeni Web server ne podržava veze zasnovane na IPX ili AppleTalk protokolu. Nije potrebno da imate pristup Internetu da biste otvorili i koristili ugrađeni Web server.

Ovaj odeljak pruža informacije o sledećim temama:

HP Color Laserjet CP2020 Ugrađeni Web server