Provera DIMM instalacije

Provera DIMM instalacije


Uključite uređaj. Proverite da li se uređaj nalazi u stanju Ready (Spreman) po završetku sekvence pokretanja. Ako se pojavi poruka o grešci, preduzmite sledeće:

1.
Odštampajte stranicu sa konfiguracijom. Pogledajte Stranice sa informacijama.
2.
Pogledajte odeljak Installed Personalities and Options (Instalirani jezici štampača i opcije) na stranici sa konfiguracijom i uporedite podatke sa stranicom sa konfiguracijom koju ste odštampali pre instalacije DIMM modula.
3.
DIMM modul je možda neispravno instaliran. Ponovite postupak instalacije.

ili

DIMM modul je možda neispravan. Probajte sa novim DIMM modulom.

HP Color Laserjet CP2020 Provera DIMM instalacije