Omogućavanje memorije u operativnom sistemu Windows

Omogućavanje memorije u operativnom sistemu Windows


1.
U meniju Start, postavite pokazivač na stavku Settings (Postavke), zatim kliknite na stavku Printers (Štampači) ili Printers and Faxes (Štampači i faksovi).
2.
Izaberite štampač koji koristite, zatim izaberite stavku Properties (Svojstva).
3.
Na kartici Configure (Konfigurisanje), kliknite na dugme More (Još).
4.
U polje Total Memory (Ukupna memorija) unesite ukupnu količinu memorije koja je trenutno instalirana ili izaberite odgovarajući broj.
5.
Kliknite na dugme OK (U redu).
HP Color Laserjet CP2020 Omogućavanje memorije u operativnom sistemu Windows