Omogućavanje memorije

Omogućavanje memorije


Nakon instalacije memorijskog DIMM modula, podesite upravljački program štampača tako da prepozna novoinstaliranu memoriju.

Ovaj odeljak pruža informacije o sledećim temama:

HP Color Laserjet CP2020 Omogućavanje memorije