Instaliranje memorijskih DIMM modula i DIMM modula sa fontovima

Instaliranje memorijskih DIMM modula i DIMM modula sa fontovima


1.
Isključite uređaj, zatim uklonite sve kablove za napajanje i povezivanje.
2.
Sa desne strane uređaja, otvorite vratanca za pristup DIMM modulu.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm1 Instaliranje memorijskih DIMM modula i DIMM modula sa fontovima

3.
Uklonite vratanca DIMM modula.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm2 Instaliranje memorijskih DIMM modula i DIMM modula sa fontovima

4.
Da biste zamenili DIMM modul koji je trenutno instaliran, otvorite brave na obe strane DIMM otvora, podignite DIMM modul pod uglom i izvucite ga.

HP Color Laserjet CP2020 owl dimmremove Instaliranje memorijskih DIMM modula i DIMM modula sa fontovima

5.
Izvadite novi DIMM modul iz antistatičkog pakovanja, zatim pronađite usek za poravnavanje na donjoj ivici DIMM modula.

HP Color Laserjet CP2020 hb mm07 ug Instaliranje memorijskih DIMM modula i DIMM modula sa fontovima

6.
Držeći DIMM modul za ivice, poravnajte usek na DIMM modulu sa ispupčenjem u DIMM otvoru pod uglom.

HP Color Laserjet CP2020 owl dimminsert1 Instaliranje memorijskih DIMM modula i DIMM modula sa fontovima

7.
Gurnite DIMM modul nadole dok se obe brave ne zatvore oko DIMM modula. Ako je instalacija pravilna, metalni kontakti se neće videti.

HP Color Laserjet CP2020 owl dimminsert2 Instaliranje memorijskih DIMM modula i DIMM modula sa fontovima

HP Color Laserjet CP2020 note Instaliranje memorijskih DIMM modula i DIMM modula sa fontovima NAPOMENA:

Ako imate problema sa instalacijom DIMM modula, vodite računa da usek za poravnavanje na donjoj ivici DIMM modula bude poravnat sa ispupčenjem u DIMM otvoru. Ako DIMM modul i dalje ne može da legne na mesto, proverite da li koristite odgovarajući tip DIMM modula.

8.
Ponovo vratite vratanca DIMM modula.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm3 Instaliranje memorijskih DIMM modula i DIMM modula sa fontovima

9.
Zatvorite vratanca DIMM modula.

HP Color Laserjet CP2020 owl change dimm4 Instaliranje memorijskih DIMM modula i DIMM modula sa fontovima

10.
Ponovo povežite kabl za napajanje i USB ili mrežni kabl, zatim uključite uređaj.
11.
Nakon instalacije memorijskog DIMM modula, pogledajte odeljak Omogućavanje memorije.
HP Color Laserjet CP2020 Instaliranje memorijskih DIMM modula i DIMM modula sa fontovima