Evidencija događaja

Evidencija događaja


EEvidencija događaja je tabela u kojoj se nalaze kodovi poruka o greškama koje su se pojavljivale na displeju kontrolne table štampača, kratak opis svake greške i broj stranica koje su odštampane do pojavljivanja greške. Za dodatne informacije o porukama o grešci, pogledajte Poruke na kontrolnoj tabli i upozorenja o stanju štampača.

HP Color Laserjet CP2020 Evidencija događaja