Status

Status


Fascikla Status sadrži veze ka sledećim glavnim stranicama:


Status uređaja. Ova stranica prikazuje stanje proizvoda, kao što su zaglavljivanje ili prazna fioka za papir. Nakon što ste ispravili problem, kliknite na dugme Osveži status da biste ažurirali stanje proizvoda.

Status potrošnog materijala. Pogledajte detaljne informacije, kao što je približan procenat preostalog tonera u kertridžu za štampanje i broj stranica odštampanih trenutnim kertridžom za štampanje. Ova stranica sadrži i veze za poručivanje potrošnog materijala i pronalaženje informacija o recikliranju.

Konfiguracija uređaja. Pogledajte detaljan opis trenutne konfiguracije uređaja, uključujući količinu instalirane memorije, kao i to da li su ugrađena dodatna ležišta za papir.

Rezime mrežnog okruženja. Pogledajte detaljan opis trenutne mrežne konfiguracije, uključujući IP adresu i mrežni status.

Štampanje stranica sa informacijama. Odštampajte stranicu sa konfiguracijom i druge stranice sa informacijama, kao što je stranica sa stanjem potrošnog materijala. Pogledajte odeljak Stranice sa informacijama.

Evidencija potrošene boje za određeni zadatak. Pogledajte informacije o potrošenoj boji za nedavno odštampane dokumente.

Evidencija događaja. Pogledajte dosadašnje događaje proizvoda. Najnoviji događaj nalazi se na vrhu liste.

Ovaj odeljak pruža informacije o sledećim temama:

HP Color Laserjet CP2020 Status