Štampanje

Štampanje


Pomoću ovih opcija možete da podesite postavke za sve funkcije štampanja. Iste opcije dostupne su na kontrolnoj tabli uređaja. Za više informacija, pogledajte odeljak Meniji kontrolne table.

HP Color Laserjet CP2020 note Štampanje NAPOMENA:

Da bi se promene uvažile, kliknite na dugme Apply (Primeni).

HP Color Laserjet CP2020 Štampanje