PostScript

PostScript


Ovu opciju upotrebljavajte pri korišćenju PostScript jezika štampača. Kada je uključena opcija Greške u Postscript štampanju, stranica sa PostScript greškama automatski se štampa kada se jave PostScript greške.

HP Color Laserjet CP2020 note PostScript NAPOMENA:

Da bi se promene uvažile, kliknite na dugme Primeni.

HP Color Laserjet CP2020 PostScript