Lozinka

Lozinka


Zaštitite postavke uređaja lozinkom. Kada se lozinka postavi, od korisnika će biti zatraženo da je unesu da bi mogli da pristupe nekoj od HP ToolboxFX stranica koje čitaju ili upisuju podatke sa uređaja. Ova lozinka je istovetna lozinki ugrađenog Web servera.

HP Color Laserjet CP2020 Lozinka