Kvalitet štampe

Kvalitet štampe


Pomoću ovih opcija možete poboljšati izgleda odštampanog materijala. Iste opcije dostupne su u menijima kontrolne table. Za više informacija, pogledajte odeljak Meniji kontrolne table.

Kalibracija boja

Kalibracija po uključivanju. Izaberite da li proizvod treba da izvrši kalibraciju kada ga uključite.

Vreme kalibracije. Izaberite koliko često proizvod treba da vrši kalibraciju.

Kalibrisanje sada. Podesite uređaj tako da kalibraciju obavi odmah.
HP Color Laserjet CP2020 note Kvalitet štampe NAPOMENA:

Da bi se promene uvažile, kliknite na dugme Primeni.

HP Color Laserjet CP2020 Kvalitet štampe