Pomoć

Pomoć


Fascikla Pomoć sadrži veze ka sledećim glavnim stranicama:


Rešavanje problema. Pogledajte teme pomoći za rešavanje problema, odštampajte stranice za rešavanje problema, očistite uređaj i otvorite paletu Microsoft Office Basic Colors. Za dodatne informacije o paleti boja Microsoft Office Basic Colors, pogledajte Poklapanje boja.

Papiri i drugi medijumi za štampanje. Odštampajte uputstva o tome kako dobiti optimalne rezultate štampanja pri korišćenju različitih vrsta papira i drugih medijuma za štampanje.

Alatke za štampanje u boji. Otvorite paletu Microsoft Office Basic Colors ili punu paletu boja sa RGB vrednostima. Za dodatne informacije o paleti boja Microsoft Office Basic Colors, pogledajte Poklapanje boja. Koristite alatku HP Basic Color Match da biste podesili spot boje na materijalu koji štampate.

Animirani prikazi. Pogledajte animirane prikaze načina na koji se obavljaju uobičajeni zadaci u vašem uređaju, na primer kako se dobija najbolji kvalitet štampanja, kako se uklanja zaglavljeni papir i kako se može zameniti kertridž za štampanje.

Korisnički vodič. Pogledajte informacije o upotrebi štampača, garanciji, specifikacijama i podršci. Korisnički vodič dostupan je u HTML i u PDF formatu.
HP Color Laserjet CP2020 Pomoć